توضیحات

سرند

از این سیستم جهت تفکیک،دانه بندی و جداسازی ذرات با سایز کوچکتر از ذرات بزرگتر استفاده میشود و بسته به سایز مورد نیاز ذرات خروجی ابعاد و تعداد طبقات آنها قابل تغییر می باشد . از این سیستم در صنایع مختلف که نیاز به سایز بندی، دانه بندی و جداسازی ذرات پودری است ماندد صنایع کشاورزی ، شیمیایی ، دارویی و استفاده می شود. سرند های تولیدی دارای ابعاد و ظرفیت های مختلف هستند و همچنین با توجه به صنعت و مواد مورد استفاده ، جنس آنها قابل تغییر است.