توضیحات

غبارگیر

از تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید پودر میکرونیزه است که به منظور جداسازی ذرات میکرونی جامد از هوا مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول قابلیت استفاده در سالنهای جوشکاری , ریخته گری و… به منظور جلوگیری از ورود آلودگی به هوا را دارد